Най-добрата практика за приспиване на бебето, зависи от вашето предпочитание, като родители или от практиката, която сте забелязали, че има най-голям ефект при приспиване на бебето.

Няколко популярни метода за приспиване на новороденото
  • Метод на стола: При този метод, един от двамата родители се позиционира в непосредствена близост до яслата на бебето, без да прилага успокояващи движения или техники за намаляване на плача или суетене. С всеки следващ ден родителите, ще преместват стола на по-голямо разстояние от предходния ден от яслата, докато накрая напуснат изцяло стаята.

  • Метод на избледняване: С този метод, родителите повече наблягат на успкояващи техники, за да тласнат бебето към сън. Тези техники включват пеене на песнички, люлеене, четене на книги и други. Колкото повече расте бебето, толкова по-малко то ще има нужда от тези техники за приспиване и по-този начин вашето присъствие започва да избледнява през нощта.

  • Метод повдигане/оставяне: Метода повдигане/оставяне е трениране на сън без плач. Когато бебето заплата го повдигнете, а когато спре да плаче го оставете обратно в яслата. Желателно е тези стъпки да се повтарят, докато мъника заспи.

  • Метод на Фербер: Чрез метод „Фербер“, родителите откликват на виковете на детето през определен интервал от време, които интервали следва да се увеличават с всеки изминал ден. Крайният резултат, е че бебето ще започне само да се успокоява и да заспива.